Meer doen in een dag

Geen tijd om stil te staanGeen tijd om terug te kijken naar de dag. Geen tijd om een dagboek bij te houden. Geen tijd om ’s morgens stil te staan waar ik vandaag echt mee bezig moet zijn.
Ik heb vandaag iets anders te doen, ik heb er niet aan gedacht, ik wil ’s avonds ook even ‘bankhangen’, even tv kijken en ontspannen. Zo kan ik wel even doorgaan. We hebben allerlei excuses om dingen uit te stellen of niet te doen.

Het is inderdaad zo dat je dat zou kunnen doen, alleen is het de vraag of het je in je leven verder brengt. Of je daarmee in je persoonlijke ontwikkeling groeit of stilstaat. Het gaat er niet om dat je harder gaat werken om tijd over te houden. Het gaat erom dat je met de juiste dingen bezig bent. Je bereikt meer door een half uur in een dagboek te schrijven dan door een half uur tv te kijken of de krant te lezen. Dus even afstand nemen of reflecteren om te zien of je wel met de juiste dingen bezig bent, helpt je verder op je levenspad. Bepaal wat je dagelijkse belangrijkste doelen zijn, gebaseerd op wat je verder in je leven wilt bereiken. In dergelijke situaties gaat het om drie aspecten:

  1. intentie
  2. aandacht
  3. actie.

Alle drie zijn belangrijk en vergen een specifieke benadering of aanpak.

Intentie

Bij intentie draait het om jouw ‘why’. Het levensdoel dat jij wilt bereiken: waartoe ben ik hier op aarde. Dat klinkt heel groot. En dat is het ook. Daarom is het makkelijker – als je je levensdoel niet helder hebt – om je af te vragen wat je over drie jaar bereikt wilt hebben.

Stel dat je over drie jaar een bedrijf wilt hebben waar je van kunt leven en je bent nu nog in loondienst bij een ander. Dan kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wat moet ik over drie trimesters bereikt of gerealiseerd hebben om dat bedrijf ook winstgevend te laten zijn?
  • En als je dat weer bereikt hebt waar moet ik dan over drie maanden staan?
  • En als je dat wilt bereiken wat is er dan over drie weken af?

Als je dat allemaal helder hebt, dan weet je waar je de komende drie dagen je aandacht op moet richten!

Aandacht

Aandacht geven is balanceren tussen de dingen die je wilt doen om je doel te bereiken aan de ene kant en dingen die je als verplichting voelt om te doen aan de andere kant.

De laatste categorie komt vaak voort uit programmeringen die je in je leven tot je hebt genomen. Gewoontes, tradities, conventies, verplichtingen die je bent aangegaan ‘omdat dat zo hoort’. Zolang je die als ondersteunend ervaart in je leven is het oké. Maar zodra ze niet congruent zijn met je levensdoel ligt er een uitdaging om ze aan te pakken.

Geen tijd om even stil te staan?

Bij aandacht gaat het erom waar je je focus op richt. Het volgende schema kan je daarbij helpen om de juiste keuzes te maken.

Wat belangrijk is, is zelden dringend en wat dringend is, is zelden belangrijk (Dwight Eisenhower)

Geen tijd om stil te staan

Volgens Eisenhower is je werk in vier kwadranten in te delen. Hij gebruikt daarbij het volgende schema:

  1. Dringend én belangrijk. Dat zijn taken die je zo snel mogelijk gaat doen omdat er anders (grote) problemen ontstaan. Écht urgente ad-hoc taken vallen ook onder deze categorie.
  2. Belangrijk, maar niet dringend. Dat zijn taken die je in je agenda zet om op een later moment uit te voeren. Dit zijn de taken waar je het overgrote deel van de dag mee bezig hoort te zijn.
  3. Dringend, maar niet belangrijk. Dat zijn taken die je zoveel mogelijk aan anderen delegeert.
  4. Dringend noch belangrijk. Dat zijn taken die je van je ‘Te doen’ lijst schrapt, vooral in drukke periodes waar hogere prioriteiten om je aandacht vragen.

Waarom het werkt

Het Eisenhower Model geeft je een helder raamwerk om slimmer te werken én leven, zolang je elke taak indeelt in één van de vier vlakken. Je weet op die manier namelijk waar je (I) meteen aan moet beginnen, waar je (II) daarna mee aan de slag kan, wat je (III) aan je secretaresse, je accountant of een collega kan overlaten en wat je (IV) eigenlijk helemaal niet zou moeten doen.

Actie

Zodra je weet aan welke taak je aandacht wilt geven, wordt de uitvoering van de activiteit zelf belangrijk. Geen afleiding maar concentratie op wat je moet doen. Respect voor je eigen bioritme is dan ook van belang. Als je makkelijker ’s morgens vroeg een taak wegwerkt dan na de lunch, kun je hiermee rekening houden. Het heeft zeker effect op de snelheid waarmee je een resultaat bereikt. Dus weet wat jouw bioritme is!

Een ander aspect is je energieniveau. Hoe hoger, hoe meer je aankunt en effectiever je zult opereren. Ook op dit gebied kun je jezelf sturen. Als je muziek luistert vlak voor je iets wilt gaan doen, kun je je energieniveau beïnvloeden. Ik heb bijvoorbeeld een speciale afspeellijst op Spotify met muziek die ik bij verschillende activiteiten inzet. Voor video opnamen bijvoorbeeld activerende, opzwepende muziek. En voor blogs schrijven meditatieve, liturgische muziek. Zo ondersteun ik mijn energiebalans om de drie belangrijkste taken voor die dag te volbrengen.

Geen tijd om!?

Aan het eind van de dag mag je je zegeningen tellen. Dankbaar zijn voor wat je die dag hebt kunnen volbrengen. Belangrijk is dan om je ‘Volbracht’ lijst aan te vullen met deze winstpakkers. De meeste mensen zijn bezig om alleen maar ‘te doen’ lijstjes bij te werken. Nuttig, zeker! Maar je ‘Volbracht’ lijst doorlezen geeft meer positieve energie dan het doorlezen van een lijst met dingen die je nog niet hebt gedaan!

Wat ga jij vandaag op je ‘Volbracht’ lijst bijschrijven?

Foto: Realistic Photo

Wil je meer weten? Neem contact op via het reactieformulier of bel mijn GSM: nul  zes 41 51 61 71.