5 tips om meer uit je visionboard te halen!

5 tips om meer uit je visionboard te halen!

5 tips om meer uit je visionboard te halenIn een vorig blogartikel heb je kunnen lezen hoe je je dromen kunt visualiseren m.b.v. een visionboard en hoe je deze maakt. Een visionboard is kort gezegd een droom die op creatieve wijze is vormgegeven en vastgelegd. Het zijn je meest mooie wensen, voor jouw leven, vastgelegd op een manier die jou aanspreekt (visueel, auditief of een vorm die meer gericht is op het gevoel/voelen).
De beelden die je vastlegt, werken door in je onderbewuste als je daar met regelmaat naar kijkt en/of luistert. Zo ga je je droom als vanzelf realiseren. Hoe meer aandacht je aan dit proces besteedt, hoe sneller de realisatie ervan kan komen.

Het is echter niet altijd makkelijk om met regelmaat naar je Visionboard te kijken. Met een fulltime job of een huishouden dat je te runnen hebt, heb je al veel aan je hoofd. Juist in zo’n situatie is het van het grootste belang om op het juiste moment en op de juiste manier met je Visionboard om te gaan.
En hoe groter je regelmaat is, hoe meer invloed op je onderbewuste wordt uitgeoefend! Het zoeken naar regelmaat is dus een grote uitdaging. In dit artikel geef ik je 5 tips die je hierbij kunnen helpen.

Sta als eerste op, voordat ‘de hel’ losbreekt

Als je bijvoorbeeld weet dat je op een bepaalde tijd de deur uit moet of dat je kinderen om 7 uur opstaan, sta dan zelf een kwartier of een half uur eerder op. Zodat je een moment voor jezelf hebt. Of, neem op een ander – voor jou geschikt – moment, zo vroeg mogelijk op de dag, een pauze. Ga op een rustige plek of op je eigen kamer zitten om met bewuste aandacht met je droom bezig te zijn. Gebruik als het nodig is een ‘Niet Storen’ bordje op je deur. Juist als je met dit ritueel bezig bent, gaat elke ongewenste storing namelijk mee in je herprogrammering.
Neem ook aan het eind van de dag een moment om je planning voor de volgende dag te maken en leg daarin de ruimte voor de aandacht voor je Vision board vast.
Voor mij is het juiste moment om dat tijdens mijn ochtendmeditatie van een half uur te doen. Ik ben op dat moment nog het minst ‘toxisch’ beïnvloed door zaken van buitenaf. Ik kan mijn beelden dan het makkelijkste voelen, het zuiverste ruiken en ervaren. Mijn onderbewuste staat dan het meest open voor mijn herprogrammering!

Haal een aantal malen diep adem

Er zijn meerdere redenen om een aantal keren diep adem te halen.
Om te beginnen, ontspant je lichaam zich en kom je meer tot rust. Het brengt het ritme van je hartslag omlaag en maakt je spieren ontspannen. Eventuele gedachten kan je tot rust brengen door je te concentreren op de stroom van lucht die door je lichaam vloeit. Het zuurstofgehalte in je lichaam neemt toe, met alle positieve gevolgen van dien.
Er is geen regel voor het aantal keren adem halen of de duur van deze fase. Van belang is dat je er de tijd voor neemt en tot ontspanning komt. Hoe meer ontspannen, hoe receptiever je onderbewuste!

Stel jezelf dagelijks drie vragen

Je emotionele staat bepaalt mee hoe ontvankelijk je bent. Een hulpmiddel om dit te optimaliseren, is je te focussen op dankbaarheid. Hierbij is de oefening met de volgende vragen van belang:

  • Beschrijf een gebeurtenis van de vorige dag waarvoor je dankbaar bent.
  • Noem de namen van drie mensen die je lief hebt en motiveer je keuze.
  • Voor welke drie kwaliteiten van jezelf ben je dankbaar?

In een apart artikel kom ik hier nog uitgebreid op terug.

Zet je favoriete muziek op

Muziek is een emotiedrager bij uitstek. Het bekrachtigt je beleving van alle mogelijke sensaties in je lijf.
Ik gebruik dit vaak als ik bepaalde gevoelens wil ondersteunen of oproepen. Er zijn heel wat boeken geschreven over welke muziek welke emotie ondersteunt. Ga op zoek naar jouw muzikale voorkeuren ter ondersteuning van jouw magische creatieproces.

Kijk en ervaar: laat de beelden zich nestelen

Na het kijken en ervaren van de sensaties die bij de beelden en geluiden horen, sluit je je ogen. Je laat alles nog rustig na’galmen’ in je lijf. Hoe meer je hiervan kunt genieten, hoe steviger je herprogrammering is. Wellicht komen je beelden dan tijdens de dag vanzelf omhoog en kan je verder genieten van wat er op je pad aan het komen is!

Wil je nog eens kijken hoe je een visionboard maakt?

Foto: Unsplash, created by Roberto Nickson
  • Wil je meer weten over jouw mogelijke resultaten door middel van lifecoaching?
  • Neem dan contact op via het reactieformulier of bel mijn GSM: nul  zes 41 51 61 zeven één.