Passie en energie

Passie en energie

Passie en energieMensen die met passie hun werk doen, verkeren vaak in een flow toestand. Hun activiteiten kosten hen geen energie, maar leveren energie op. Ze voelen zich er heerlijk bij. Ze voelen meer energie dan ze op dat moment nodig hebben. Hun energie stroomt over.
Mensen die tegendraads zijn in een organisatie, achter de kar hangen, stoppen veel van hun energie in het tegenhouden of voorkomen van de flow toestand van hun collega’s. Ze willen niet dat een collega beter presteert omdat ze anders zelf door de mand vallen. Dat kost henzelf energie, maar ook de organisatie.
Er ontstaat een onderstroom van negativiteit.

Een praktijkvoorbeeld

Een app ontwikkelaar vertelt dat hij diverse keren collega’s gewezen heeft op het niet of onjuist volgen van de formele procedure bij het schrijven van een programma. Dat maakt de programma’s o.a. trager. Voor henzelf is het echter minder werk.
Door zijn betrokkenheid met de klantwensen krijgt hij van die collega’s het stempel perfectionist. Er wordt stemming gemaakt, hij wordt genegeerd en de ontwikkelaar krijgt uiteindelijk een negatieve jaarbeoordeling omdat hij door zijn autisme niet in staat is de juiste boodschap uit te dragen. Onder andere omdat hij nog niet over voldoende contactuele vaardigheden beschikt.
Hij heeft bij de GGZ een traject gevolgd om met zijn autisme om te gaan. Daar vond men dat hij klaar was. Zelf vond hij dat echter niet. Omdat hij op het werk de mededeling kreeg dat zijn jaarcontract niet verlengd zou worden als er niets veranderde in zijn gedrag zocht hij contact met mij als personal coach.

Door te zoeken naar wat hem energie gaf en wat hem energie kostte, kreeg hij inzicht in zijn communicatiepatronen en was hij binnen enkele maanden in staat om de werkgever te bewegen om hem een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Een energetische benadering

Het gaat bij een energetische benadering om energiestromen in kaart te hebben en te kunnen beheersen. Natuurlijk in eerste instantie bij jezelf (persoonlijk leiderschap) maar ook op interpersoonlijk niveau. Dat is echter een moeilijke exercitie want energie is vaak onzichtbaar. Vergelijk het met elektriciteit. Je stopt de stekker in het stopcontact en de lamp gaat branden. Wat er tussen de stekker en de lamp allemaal gebeurt, is onzichtbaar, tenzij je hulpmiddelen gaat gebruiken. Bij mensen is er iets soortgelijks aan de hand. Je zegt iets tegen iemand en hij/zij gaat door ’t lint, hij/zij mag direct vertrekken (als jij ’t voor het zeggen had). Of je zegt iets en iemand gaat huilen van geluk (de ontknopingen in de uitzendingen van Undercover Boss bijvoorbeeld).

Door werkelijk interesse te tonen in wat de ander beweegt, komt er een positieve energiestroom op gang.
Aandacht en aanvaarding van de situatie waarin iemand zit, doet al zoveel goeds!

Het zichtbaar en bespreekbaar maken van energiestromen tussen mensen en in jezelf opent de mogelijkheid om objectief te kijken naar de twee hoofdstromen waarop elk bedrijf – dat mensvriendelijk wil ondernemen – is gebaseerd: de geldstroom en de gelukstroom. Om daar constructief mee bezig te zijn, is het belangrijk om menselijke energiestromen in kaart te hebben.

Hoe detecteer je energie die niet zichtbaar is

Een van de methoden die je daarvoor kunt gebruiken is jezelf een rapportcijfer geven van 0 tot 10. Als je hevige stress ervaart in een bepaalde situatie is je positieve energie ver te zoeken. Verdriet, onmacht en boosheid gaan een rol spelen. Dit kost je energie. Je zult waarschijnlijk je negatieve energiepeil op een 10 waarderen.
Door in zo’n situatie bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen te doen, door even een pas op de plaats te maken, door een toiletbezoek in te lassen of door een bodyscan daalt je negativiteitscijfer heel snel.

Pas de laatste jaren komt geluk als organisatie-element sporadisch bij bedrijven in beeld.
Wat mij betreft, mogen organisaties een overstroming van geluk signaleren. Maar zolang dat nog niet zover is, kan jij de handschoen opnemen en stappen doen om je eigen geluk te vergroten. Onderzoek waar jouw passie ligt en jij positieve energie van krijgt. Als je daar hulp bij wilt, ben ik er voor je!

Foto: Depositphoto’s, created by Liudmyla Supynska
  • Wil je meer weten over jouw mogelijke resultaten door middel van lifecoaching?
  • Neem dan contact op via het reactieformulier of bel mijn GSM: nul  zes 41 51 61 zeven één.